Numer projektu: RPLD.02.03.01-10-0391/23-00

Tytuł projektu:

Biodegradowalne i kompostowalne foli o właściwościach antystatycznych
Beneficjent: Green Tree Group Sp. z o.o.
Nr działania DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP
Całkowita wartość projektu: 836 842,80 PLN
Dofinansowanie: 648 610,00 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji biodegradowalnych i kompostowalnych folii o właściwościach antystatycznych.


„Stwórca chciał, aby człowiek korzystał
z przyrody jako rozumny i szlachetny pan i stróż,
a nie jako bezwzględny eksplorator”Jan Paweł II

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =